\Drupal::httpClient() zaman aşımı sorunu

drupal-logo

Bir projede bir ERP sisteminden veri çekmem gerekti, ve bu veri bu yüklü bir veri olduğu (ERP sisteminde her biri 20 alandan oluşan 10700~ kalem mal) için PHP

GuzzleHttp\Exception\ConnectException: cURL error 28: Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) in
/home/$USER/public_html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php:185

mesajıyla zaman aşımına düşüyordu. Bunun nedenini araştırdığımda settings.php dosyasına eklenen şu satırın bu engeli aşmamıza neden olduğunu öğrendim:

$settings['http_client_config']['timeout'] = 120;

Buradaki 120 saniye anlamına geliyor.

Birisinin işine yaraması ümidiyle.